NetSupport School - w pełni cyfrowa szkoła

NetSupport School to wiodące oprogramowanie szkoleniowe na potrzeby zarządzania klasą, oferujące nauczycielom sposobność udzielania instrukcji, wizualnego i dźwiękowego monitorowania studentów oraz interakcji z nimi - w sposób indywidualny, w ramach wcześniej zdefiniowanej grupy lub całej klasy.

NetSupport School spełnia oczywiście wymagania programu "Cyfrowa Szkoła" odnośnie zarządzania pracownią, czy egzaminowania. Wystarczy jednak zobaczyć go w akcji, by stwierdzić, że oferuje dużo więcej funkcji, niż wyszczególniono w założeniach "Cyfrowej Szkoły". Najnowsza wersja NSS11 to kolejny krok w kierunku optymalnego wykorzystania zasobów informatycznych w procesie dydaktycznym.

Starając się sprostać wyzwaniom i wymaganiom nowoczesnej klasy, NetSupport School zapewnia możliwość prezentowania treści zajęć, jednoczesnego monitorowania wszystkich komputerów oraz realizowania pracy zespołowej - gwarantując utrzymanie przez cały czas pełnej uwagi i skupienia studentów. Nie ma ukrytych dodatków, wszystkie funkcje są zapewnione w standardzie - łącznie z indywidualnie przystosowanym narzędziem do testowania, dedykowaną konsolą techniczną, cyfrowymi pomocami powtarzania materiału dla studentów, narzędziami planowania lekcji oraz opcją nagradzania studentów za odpowiednie zaangażowanie.

Cyfrowa szkoła - czyli czas na NetSupport

Rozpoczęty program pilotażowy "Cyfrowa Szkoła" koncentruje się na sprzęcie. Cyfrowej Szkoły nie stworzy sam sprzęt - ją może stworzyć jedynie efektywne i nowoczesne nauczanie przy użyciu cyfrowych technologii! I właśnie w tym celu stworzono NetSupport School - program pomagajacy dziesiątkom tysięcy nauczycieli na całym swiecie.

Bez oprogramowania do zarzadzania pracownią, Nauczyciel pozostawiony z grupą uczniów, z których większość jest znacznie bieglejsza od niego w "klikaniu", nie ma dużych szans , by efektywnie wykorzystać czas spędzony z uczniami przy komputerach. A przecież o to chodzi, by to Nauczyciel wskazał uczniom, co ciekawego można znaleźć w Internecie, jak dotrzeć do informacji ukrytej przez zwykłymi "zjadaczami" Wikipedii, jak wreszcie odnaleźć i wykorzystac przydatne aplikacje.

Cyfrowa Szkoła to winno być wykorzystanie komputerów w nauczaniu dowolnego przedmiotu, użycie tablic interaktywnych, zasobów internetowych i nowoczesnego oprogramowania edukacyjnego, a nie pokazywanie uczniom, jak działa Word czy Excel i wykonywanie prezentacji w Power Poincie. Jak nauczyciel ma wykorzystać tablicę, jeśli nie zostanie dostarczone odpowiednie oprgogramowanie dydaktyczne.

Zachęcamy wszystkie szkoły uczestniczace w programie Cyfrowa Szkoła do wykorzystawania zakupionego sprzetu jak najbardziej efektywnie - NetSupport School to pierwszy krok w tym kierunku.